Pháp Luật Plus - bà Dương Thị Tuyết - các bài viết về bà Dương Thị Tuyết, tin tức bà Dương Thị Tuyết

bà Dương Thị Tuyết - các bài viết về bà Dương Thị Tuyết, tin tức bà Dương Thị Tuyết

Tấm lòng thơm thảo của cụ bà 72 tuổi gửi người dân TP Hồ Chí Minh

Hơn 7 tấn nông sản và thực phẩm vừa được bà Dương Thị Tuyết cùng thanh niên tỉnh Bình Phước quyên để trao tặng các hộ dân ở TP HCM.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1