ba đình - các bài viết về ba đình, tin tức ba đình

Quận Ba Đình: Cấp phép nhà dân 4 tầng hầm là phù hợp do nhu cầu

Việc điều chỉnh giấy phép lô B3 (phường Điện Biên) cho gia đình ông Lê Công quy mô 5 tầng nổi có tới 4 tầng hầm là phù hợp do nhu cầu.

Theo dõi Pháp Luật Plus