Pháp Luật Plus - BA BỂ - các bài viết về BA BỂ, tin tức BA BỂ

BA BỂ - các bài viết về BA BỂ, tin tức BA BỂ

Bắc Kạn: Phát hiện di tích khảo cổ người tiền sử ở Ba Bể

Từ ngày 11 đến 14/6, Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn đã nghiên cứu, đào thám sát chuyên ngành khảo cổ học địa điểm động Puông cạn, Ba Bể.

Theo dõi Pháp Luật Plus