asen - các bài viết về asen, tin tức asen

15 ngày nữa công bố về hải sản tầng đáy 4 tỉnh miền Trung

Trong nửa tháng tới, lãnh đạo Bộ Y tế báo cáo kết quả giám sát hải sản tầng đáy ở 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa.

Theo dõi Pháp Luật Plus