Archimedes - các bài viết về Archimedes, tin tức Archimedes

5 phòng học thông minh đầu tiên tại Việt Nam được đưa vào sử dụng

Từ năm học 2019-2020, 5 phòng học thông minh đầu tiên tại Việt Nam được đưa vào sử dụng tại Trường tiểu học Archimedes.

Theo dõi Pháp Luật Plus