Apple chi phối việc phân phối ứng dụng trên các thiết bị tại ANH - các bài viết về Apple chi phối việc phân phối ứng dụng trên các thiết bị tại ANH, tin tức Apple chi phối việc phân phối ứng dụng trên các thiết bị tại ANH

Anh thông báo mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với Apple

Cơ quan quản lý cạnh tranh và thị trường Anh sẽ xem xét liệu Apple có chi phối việc phân phối ứng dụng trên các thiết bị của Apple ở Anh không.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1