Pháp Luật Plus - Anh trai sát hạt cả gia đình em gái - các bài viết về Anh trai sát hạt cả gia đình em gái, tin tức Anh trai sát hạt cả gia đình em gái

Anh trai sát hạt cả gia đình em gái - các bài viết về Anh trai sát hạt cả gia đình em gái, tin tức Anh trai sát hạt cả gia đình em gái

Quản trị về văn hóa, lối sống

Thêm một vụ “trọng án” xảy ra chấn động dư luận xã hội. Nguyên nhân ban đầu được hung thủ khai nhận là liên quan khoản nợ hơn 3 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus