Pháp Luật Plus - anh sát hại em ở Thái Nguyên - các bài viết về anh sát hại em ở Thái Nguyên, tin tức anh sát hại em ở Thái Nguyên

anh sát hại em ở Thái Nguyên - các bài viết về anh sát hại em ở Thái Nguyên, tin tức anh sát hại em ở Thái Nguyên

Quản trị về văn hóa, lối sống

Thêm một vụ “trọng án” xảy ra chấn động dư luận xã hội. Nguyên nhân ban đầu được hung thủ khai nhận là liên quan khoản nợ hơn 3 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus