Pháp Luật Plus - ảnh hưởng - các bài viết về ảnh hưởng, tin tức ảnh hưởng

ảnh hưởng - các bài viết về ảnh hưởng, tin tức ảnh hưởng

Đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp: Cần cân nhắc kỹ vì hàng triệu hộ bị ảnh hưởng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, quy định về hộ kinh doanh là vấn đề lớn, nếu chưa “chín” thì cần cân nhắc kỹ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Bước ngắn và bước dài

Bước ngắn và bước dài

0
Càng tự hào hơn khi chúng ta chứng kiến những thành tựu của đất nước, đặc biệt là từ đổi mới, năm 1986 đến nay. bên lòng vẫn canh cánh âu lo.