Pháp Luật Plus - ảnh hưởng dịch bệnh covid-19 - các bài viết về ảnh hưởng dịch bệnh covid-19, tin tức ảnh hưởng dịch bệnh covid-19

ảnh hưởng dịch bệnh covid-19 - các bài viết về ảnh hưởng dịch bệnh covid-19, tin tức ảnh hưởng dịch bệnh covid-19

Từ đầu năm đến ngày 15/2, xuất nhập khẩu cả nước đạt 81,68 tỷ USD

Tính chung từ đầu năm đến 15/2, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 81,68 tỷ USD, trong đó Việt Nam nhập siêu hơn 2,5 tỷ USD.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1