ảnh hưởng bởi covid-19 - các bài viết về ảnh hưởng bởi covid-19, tin tức ảnh hưởng bởi covid-19

Hơn 9,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Trong quý I năm 2021, cả nước vẫn còn 9,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1