Pháp Luật Plus - An Vạn Phát Group sản xuất trang thiết bị y tế khi chưa được cấp phép - các bài viết về An Vạn Phát Group sản xuất trang thiết bị y tế khi chưa được cấp phép, tin tức An Vạn Phát Group sản xuất trang thiết bị y tế khi chưa được cấp phép

An Vạn Phát Group sản xuất trang thiết bị y tế khi chưa được cấp phép - các bài viết về An Vạn Phát Group sản xuất trang thiết bị y tế khi chưa được cấp phép, tin tức An Vạn Phát Group sản xuất trang thiết bị y tế khi chưa được cấp phép

An Vạn Phát Group sản xuất trang thiết bị y tế khi chưa được cấp phép

Công ty TNHH An Vạn Phát Group đã bị UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt 70 triệu đồng và buộc thu hồi các nguyên liệu, hàng bán thành phẩm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1