ĂN UỐNG SINH HOẠT - các bài viết về ĂN UỐNG SINH HOẠT, tin tức ĂN UỐNG SINH HOẠT

Nước sạch sông Đà đã an toàn, người dân tiếp tục sinh hoạt, ăn uống

UBND TP Hà Nội đã thông tin về việc tổ chức khắc phục sự cố cung cấp nước sạch tại Nhà máy nước sạch sông Đà sau khi bị nhiễm dầu thải.

Theo dõi Pháp Luật Plus