Pháp Luật Plus - ấn tượng - các bài viết về ấn tượng, tin tức ấn tượng

ấn tượng - các bài viết về ấn tượng, tin tức ấn tượng

Ngày phi thường với ngành vật lý thiên văn

“Đây là một ngày phi thường với ngành vật lý thiên văn. Chúng ta đang nhìn thấy được cái vô hình”, giám đốc Quỹ National Science Foundation, France Córdova, đã thốt lên.

Theo dõi Pháp Luật Plus