Pháp Luật Plus - an toàn thực phẩm - các bài viết về an toàn thực phẩm, tin tức an toàn thực phẩm

an toàn thực phẩm - các bài viết về an toàn thực phẩm, tin tức an toàn thực phẩm

Áp dụng các tiêu chuẩn Codex về An toàn thực phẩm

Ngày 12/09, Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam (Cục An toàn thực phẩm) tổ chức lớp tập huấn “Áp dụng các tiêu chuẩn Codex về An toàn thực phẩm”.

Theo dõi Pháp Luật Plus