an toàn thực phẩm - các bài viết về an toàn thực phẩm, tin tức an toàn thực phẩm

Bắc Ninh: Triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2021

Ban quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh triển khai nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm gắn với phòng chống dịch Covid - 19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu 2021

Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu 2021

0
Cục An toàn thực phẩm đề nghị tăng cường tuyên truyền về công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung 2021 thu, lồng ghép với tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.