an toàn - các bài viết về an toàn, tin tức an toàn

Nghệ An đánh giá mức độ an toàn các nhà máy thủy điện

Đoàn kiểm tra an toàn đập, hồ chứa và an toàn điện của các nhà máy thủy điện (NMTĐ) trên địa bàn trong thời hạn 17 ngày.

Theo dõi Pháp Luật Plus