an toàn giao thông - các bài viết về an toàn giao thông, tin tức an toàn giao thông

Số vụ TNGT trong 9 tháng ở Quảng Nam tăng nhẹ

Trong 09 tháng đầu năm 2021 (15/12/2020 – 15/9/2021) toàn tỉnh Quảng Nam xảy ra 133 vụ tai nan giao thông (TNGT)...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1