an toàn giao thông - các bài viết về an toàn giao thông, tin tức an toàn giao thông

Hành động đẹp của chiến sỹ CSGT Bình Phước

Khi thấy hàng trăm lít dầu điều vương vãi, tràn lan trên mặt đường, CSGT tỉnh Bình Phước đã cùng người dân quét dọn hạn chế mất an toàn giao thông.

Theo dõi Pháp Luật Plus