Pháp Luật Plus - ăn tiết canh - các bài viết về ăn tiết canh, tin tức ăn tiết canh

ăn tiết canh - các bài viết về ăn tiết canh, tin tức ăn tiết canh

Chụp CT phát hiện 5 ổ sán làm tổ trong não nam bệnh nhân

Kết quả chụp CT não, phát hiện 5 ổ sán nằm rải rác trong não, trong đó có một ổ sán lớn trên đỉnh của bệnh nhân gây phù não.

Theo dõi Pháp Luật Plus