Pháp Luật Plus - án tâm thần - các bài viết về án tâm thần, tin tức án tâm thần

án tâm thần - các bài viết về án tâm thần, tin tức án tâm thần

Làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần - Cần nghiêm trị hành vi tiếp tay cho tội phạm

Hành vi làm giả bệnh án tâm thần cho các đối tượng tội phạm là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp.

Theo dõi Pháp Luật Plus