Pháp Luật Plus - án oan trần ngọc Trinh - các bài viết về án oan trần ngọc Trinh, tin tức án oan trần ngọc Trinh

án oan trần ngọc Trinh - các bài viết về án oan trần ngọc Trinh, tin tức án oan trần ngọc Trinh

Án oan giết người gần 40 năm ở Vĩnh Phúc – Kỳ 6: Phải đợi "đúng quy trình" của VKS tỉnh đến bao giờ?

Một việc xảy ra gần 40 năm, suốt nhiều năm tháng kêu oan nhưng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc “phải đúng quy trình trong việc giải quyết pháp luật”.

Theo dõi Pháp Luật Plus