án oan - các bài viết về án oan, tin tức án oan

Mẹ tử tù Hồ Duy Hải: "Tôi hy vọng vào sự khách quan phiên giám đốc thẩm"

Bà Nguyễn Thị Loan (mẹ đẻ của bị cáo Hồ Duy Hải) hy vọng, Hội đồng thẩm phán phiên giám đốc thẩm xem xét vụ án thận trọng, khách quan, thấu đáo...

Theo dõi Pháp Luật Plus