an ninh - các bài viết về an ninh, tin tức an ninh

Đại hội XIII: Gần dân là một trong những tiêu chuẩn của người cán bộ

Các đại biểu nhấn mạnh một trong những tiêu chuẩn quan trọng của người cán bộ là phải gần dân, học dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến nhân dân...

Theo dõi Pháp Luật Plus