Pháp Luật Plus - ăn nhầm bim bim tẩm thuốc chuột - các bài viết về ăn nhầm bim bim tẩm thuốc chuột, tin tức ăn nhầm bim bim tẩm thuốc chuột

ăn nhầm bim bim tẩm thuốc chuột - các bài viết về ăn nhầm bim bim tẩm thuốc chuột, tin tức ăn nhầm bim bim tẩm thuốc chuột

Hai anh em ruột thương vong vì... ăn nhầm bim bim tẩm thuốc chuột

Không may ăn nhầm phải bim bim đã tẩm thuốc chuột, người anh tử vong người em đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1