Pháp Luật Plus - án mạng gia đình - các bài viết về án mạng gia đình, tin tức án mạng gia đình

án mạng gia đình - các bài viết về án mạng gia đình, tin tức án mạng gia đình

Án mạng gia đình, em trai dùng kéo đâm anh ruột tử vong

Mâu thuẫn với mẹ, sau đó người mẹ sang nhà anh trai lánh nạn thì giữa anh trai và Võ Văn Giàu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng đau lòng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1