An Dương - các bài viết về An Dương, tin tức An Dương

Hải Phòng: Sẽ xử lý công trình không phép của Công ty Cổ phần VILACO

Hiện tại huyện đã đình chỉ công trình và đang giao cho các phòng, ban chuyên môn để xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus