Pháp Luật Plus - ấn đền trần - các bài viết về ấn đền trần, tin tức ấn đền trần

ấn đền trần - các bài viết về ấn đền trần, tin tức ấn đền trần

Clip "biển người" hướng về đền Trần chờ giờ Khai ấn

Càng gần giờ khai ấn, lượng người đổ về khu vực đền Trần ngày càng đông. Hàng nghìn người chờ trước đền Trần đợi qua giờ Khai Lễ để vào dâng hương.

Theo dõi Pháp Luật Plus