Pháp Luật Plus - ăn đất bẩn ở quế võ - các bài viết về ăn đất bẩn ở quế võ, tin tức ăn đất bẩn ở quế võ

ăn đất bẩn ở quế võ - các bài viết về ăn đất bẩn ở quế võ, tin tức ăn đất bẩn ở quế võ

Kỳ 2 - Quan thôn "ăn đất bẩn" ở Quế Võ: Phi vụ bán đất "bất thành" ở thôn Hiền Lương

Lãnh đạo thôn Hiền Lương bán đất nông nghiệp thành đất ở thu hàng trăm triệu đồng trái thẩm quyền nhưng không vào sổ sách thu chi.

Theo dõi Pháp Luật Plus