ăn chặn tiền của dân - các bài viết về ăn chặn tiền của dân, tin tức ăn chặn tiền của dân

Bắt giam chủ tịch hội nông dân xã ăn chặn tiền của người khuyết tật

Cơ quan chức năng H.Bù Đăng còn phát hiện bà Tuyển ăn chặn tiền chính sách hỗ trợ trẻ khuyết tật của 86 trường hợp khác.

Theo dõi Pháp Luật Plus