aai chịu trách nhiệm bot lạng sơn - các bài viết về aai chịu trách nhiệm bot lạng sơn, tin tức aai chịu trách nhiệm bot lạng sơn

Kỳ 1 - Sự mất tích bí ẩn của hàng chục nghìn m3 đất thải dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Có sự đồng ý của UBND huyện Lạng Giang cho tập kết chất thải khi thi công nhưng hàng chục nghìn m3 đất thải dự án lại biệt tăm biệt tích.

Theo dõi Pháp Luật Plus