9x buôn ma túy - các bài viết về 9x buôn ma túy, tin tức 9x buôn ma túy

Mua ma túy để dùng, 9X phải lĩnh án

Những viên nén trên Hiếu khai là ma túy “thuốc lắc” và ma túy “khay”. Số ma túy này Hiếu mua của một người đàn ông tên “Chung Kavin”.

Theo dõi Pháp Luật Plus