8B LÊ TRỰC - các bài viết về 8B LÊ TRỰC, tin tức 8B LÊ TRỰC

Hoàn chỉnh phương án điều chỉnh kiến trúc công trình số 8B Lê Trực

UBND TPHà Nội vừa có Văn bản yêu cầu nghiêm túc thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố về xử lý công trình xây dựng tại số 8B Lê Trực.

Theo dõi Pháp Luật Plus