80.000 khẩu trang nhaaju lậu - các bài viết về 80.000 khẩu trang nhaaju lậu, tin tức 80.000 khẩu trang nhaaju lậu

TP HCM: Kiểm tra kho hàng, phát hiện 80.000 khẩu trang nhập lậu từ Trung Quốc

Qua kiểm tra, Cục quản lý thị trường TP HCM phát hiện kho hàng chứa 80.000 khẩu trang nhập lậu từ Trung Quốc.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1