8 người nhập viện - các bài viết về 8 người nhập viện, tin tức 8 người nhập viện

Ăn thịt bê thui bán ven đường, 8 người nhập viện

Sau khi ăn khoảng 1kg thịt bê thui được mua ngoài đường, 8 người đã phải nhập viện với những triệu chứng nghi bị ngộ độc.

Theo dõi Pháp Luật Plus