70.965 m2 đất - các bài viết về 70.965 m2 đất, tin tức 70.965 m2 đất

Kiến nghị xử lý cán bộ liên quan đến sai phạm hơn 70.000 m2 đất tại Quảng Nam

Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 14,2 tỷ đồng và 70.965 m2 đất.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1