Pháp Luật Plus - 6 thứ tiếng - các bài viết về 6 thứ tiếng, tin tức 6 thứ tiếng

6 thứ tiếng - các bài viết về 6 thứ tiếng, tin tức 6 thứ tiếng

Đại học Quốc gia Hà Nội: Học sinh chuyên Ngoại ngữ sôi nổi với Cuộc thi Hùng biện 6 thứ tiếng

Hàng chục giải thưởng đã được trao tại cuộc thi Hùng biện 6 thứ tiếng (Nga; Pháp; Trung; Đức; Nhật; Hàn) Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus