Pháp Luật Plus - 544 dự án vi phạm luật đất đai - các bài viết về 544 dự án vi phạm luật đất đai, tin tức 544 dự án vi phạm luật đất đai

544 dự án vi phạm luật đất đai - các bài viết về 544 dự án vi phạm luật đất đai, tin tức 544 dự án vi phạm luật đất đai

Hà Nội “chỉ” đích danh 29 dự án vi phạm Luật Đất đai

Sau thanh kiểm tra, Hà Nội đã phát hiện 544 dự án có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật đất đai.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1