500kv mạch 3 - các bài viết về 500kv mạch 3, tin tức 500kv mạch 3

Quảng Ngãi: Khẩn trương bàn giao mặt bằng dự án điện 500kV mạch 3 tại huyện Bình Sơn

Đảm bảo bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch và huyện Bình Sơn khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 09/4/2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus