500 nhịp yêu - các bài viết về 500 nhịp yêu, tin tức 500 nhịp yêu

Trang Cherry phải độn ngực khi quay phim ‘500 nhịp yêu’

Dương Long của phim ‘500 nhịp yêu’ thú nhận rất căng thẳng trước Trang Cherry.

Theo dõi Pháp Luật Plus