Pháp Luật Plus - 5 tại chỗ - các bài viết về 5 tại chỗ, tin tức 5 tại chỗ

5 tại chỗ - các bài viết về 5 tại chỗ, tin tức 5 tại chỗ

Bắc Ninh: Sử dụng con dấu thứ 2 để thực hiện “5 tại chỗ”

Để thực hiện “5 tại chỗ”, UBND các huyện, thành phố, phòng, ban chuyên môn trực thuộc có thủ tục hành chính tại Bắc Ninh được sử dụng con dấu thứ 2.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1