47 ca mắc Covid-19 - các bài viết về 47 ca mắc Covid-19, tin tức 47 ca mắc Covid-19

5 người trong một gia đình ở Hà Tĩnh mắc Covid-19

Kết quả xét nghiệm xác định cả 5 thành viên trong một gia đình ở Hà Tĩnh dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1