40 tầng - các bài viết về 40 tầng, tin tức 40 tầng

Ngày mai, thương xá Tax Sài Gòn bị đập

Việc di dời các hạng mục cần bảo tồn đã hoàn thành, ngày 12/10 đơn vị thi công rào chắn để tháo dỡ thương xá Tax.

Theo dõi Pháp Luật Plus