39 triệu lên 1 - các bài viết về 39 triệu lên 1, tin tức 39 triệu lên 1

Tiếp tục tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu lên 1,49 triệu đồng

Từ 1/7/2019 thực hiện điều chỉnh lương hưu, chính sách trợ cấp người có công tăng 7%; lương cơ sở tăng từ 1,39 triệu lên 1,49 triệu đồng/tháng.

Theo dõi Pháp Luật Plus