38 hộ dân kêu cứu - các bài viết về 38 hộ dân kêu cứu, tin tức 38 hộ dân kêu cứu

TP HCM: Một giao dịch gian dối khiến 38 hộ dân có nguy cơ mất đất?

Mặc dù đất đã chuyển nhượng cho 38 hộ dân nhưng vì tin tưởng người cháu nên ông Thành ký tiếp hợp đồng chuyển nhượng phần đất trên cho một người khác.

Theo dõi Pháp Luật Plus