35 cảnh sát cơ động - các bài viết về 35 cảnh sát cơ động, tin tức 35 cảnh sát cơ động

TS Nguyễn Văn Khải: "Những điều gian lận trong thi cử không thể qua được mắt tôi"

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải: "Tôi sẵn sàng bỏ tiền mời 35 chiến sĩ cảnh sát cơ động thi lại, để chứng minh cho những gì tôi nói đó là sự thật...".

Theo dõi Pháp Luật Plus