326 tỷ đồng - các bài viết về 326 tỷ đồng, tin tức 326 tỷ đồng

Quảng Ninh: Gói thầu gần 326 tỷ đồng, tiết kiệm 0,009%

Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài Vinacomin vừa lựa chọn Liên danh trúng Gói thầu số 01 Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển, san gạt đất đá năm 2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus