30 năm đi đòi đất ở hưng yên - các bài viết về 30 năm đi đòi đất ở hưng yên, tin tức 30 năm đi đòi đất ở hưng yên

Vụ 30 năm đi đòi đất ở Hưng Yên: Còn nhiều khuất tất cần được làm rõ

Qúa trình giải quyết vụ kiện tranh chấp đòi quyền sử dụng đất của ông Lâm Thành Dũng đối với bà Chu Thị Cúc đã mắc phải không ít sai phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus