Pháp Luật Plus - 3 học sinh đuối nước - các bài viết về 3 học sinh đuối nước, tin tức 3 học sinh đuối nước

3 học sinh đuối nước - các bài viết về 3 học sinh đuối nước, tin tức 3 học sinh đuối nước

Xé lòng đón các con về trong chiếc quan tài lạnh ngắt bên dòng Ngàn Sâu

Tìm con mãi không thấy, người thân như chết lặng khi thi thể các em được đưa lên khỏi dòng sông trở về nhà trong những chiếc quan tài lạnh ngắt.  

Theo dõi Pháp Luật Plus