3 học sinh đuối nước - các bài viết về 3 học sinh đuối nước, tin tức 3 học sinh đuối nước

Ngã xuống suối, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Ba học sinh không may ngã xuống suối nhưng không có ai phát hiện. Đến khi được tìm thấy cả 3 đã đuối nước tử vong.  

Theo dõi Pháp Luật Plus