Pháp Luật Plus - 3 cán bộ - các bài viết về 3 cán bộ, tin tức 3 cán bộ

3 cán bộ - các bài viết về 3 cán bộ, tin tức 3 cán bộ

Nghệ An: Khai khống hồ sơ, lấy tiền đền bù chi tham quan, du lịch

Khai khống số hộ dân, diện tích và kết quả thiệt hại vào hồ sơ, nhóm cán bộ trên đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1