3 án tử - các bài viết về 3 án tử, tin tức 3 án tử

Một lô “hàng trắng” ba án tử hình

Được thuê vận chuyển lô “hàng” là 30 kg ma túy với số tiền công hậu hĩnh, 3 đối tượng đã phải trả giá bằng bản án cao nhất.

Theo dõi Pháp Luật Plus