2903S - các bài viết về 2903S, tin tức 2903S

Xe quá khổ vẫn được trung tâm đăng kiểm 2913D, 2914D đánh giá đạt

Thông tin này được cơ quan chức năng Bộ GTVT ban hành trong một kết luận mới đây.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1